• stages in het buitenland: senegal

 • projecten in Senegal

  broken image

  kaolack

  Echte Senegalese stad in het hart van het aardnotenbekken

  Projecten rond het verbeteren van voedselzekerheid, milieubewustzijn, duurzaamheid en gezonde voeding.

  broken image

  mboUR - Warang / Nianing

  Le Petite Côte

  Vlakbij het toeristisch centrum van Senegal. Je kan in enkele gezellige dorpen aan de kust stage doen bij een basketbalproject of in een integratiecentrum voor jongens met een problematische opvoedingssituatie.

  broken image

  Louga

  Rustige kleine stad

  Werken in een organisatie met verschillende sociale, culturele en onderwijsprojecten.

  broken image

  mboro

  Volgens de scouts filosofie

  In een lokale NGO opgericht door de scoutsvereniging kan je als vrijwilliger aan de slag in educatieve en vormingsprojecten of bij de lokale radio.

  broken image

  FISSEL

  Landelijke omgeving

  Werken met lokale boeren in een zeer landelijke omgeving.

  broken image

  dakar

  Werken in een buitenwijk van Dakar

  In een centre de santé kunnen studenten met een medische achtergrond stage lopen.

  broken image

  Tambacounda

  Rustige warme stad

  Werken in een vereniging van lokale bananenproducenten, meedraaien in een NGO die werkt rond basisbehoeften of in een groot regionaal ziekenhuis.

 • Kaolack: werken rond voedselzekerheid, milieubewustzijn, duurzaamheid en gezonde voeding

  Deze Senegalese NGO telt 40 medewerkers en is actief in 14 grote projecten gespreid over 3 belangrijke regio’s.

  wat gebeurt er?

  • watervoorzieningen en waterzuivering
  • werking rond duurzaamheid en voedselzekerheid
  • capaciteitsversterking van vrouwen en landbouwers
  • vorming rond gezonde en evenwichtige voeding voor kleuters en jonge kinderen
  • milieu-opvoeding, natuurbescherming en bestrijding van milieuvervuiling in samenwerking met de schoolgaande jeugd
  • begeleiden en faciliteren van afvalinzameling, sortering, recyclage en verwerking
  • begeleiding en ondersteuning van plaatselijke ondernemers

  wat kan jij doen?

  Afhankelijk van je vooropleiding en je interesses wil deze NGO je inzetten bij één of meerdere van hun projecten rond de vermelde thema’s.
  Specifieke taken kunnen zijn:

  • interne en externe communicatie van de NGO verbeteren en versterken (website, sociale media, nieuwsbrieven, communicatieplan)
  • meewerken aan vormingen en workshops omtrent ecologie, natuurbescherming, duurzaamheid, hygiëne
  • capaciteitsversterking en empoweren van vrouwen en landbouwers
  • organisatorische en logistieke ondersteuning bieden bij de projecten omtrent watervoorzieningen en sanering
  • sensibilisering en vorming rond gezonde en evenwichtige voeding voor kleuters en jonge kinderen
  • meewerken aan de begeleiding en ondersteuning van jonge ondernemers in de stad en op het platteland

  waar woon je?

  In een gastgezin in de lokale gemeenschap in de stad of op het platteland.

 • MBour: basketbalproject in warang

  Dit project wil jongeren een toekomst bieden in Senegal.

  Wat gebeurt er?

  • Internaat voor 25 jongens tussen 12 en 18 jaar oud die overdag naar school gaan en elke namiddag basketbaltraining volgen.
  • Elke woensdag en zaterdag ontvangen ze 130 kinderen tussen 8 en 18 jaar (zowel meisjes als jongens) uit de buurt. Deze krijgen basketbal training + bijlessen Engels, Frans en Wiskunde.
  • In de weekends organiseren ze uitstappen, matchen en activiteiten.

  wat kan jij doen?

  Dit is een ideale stageplaats voor wie van sport (basketbal) en jongerenvorming houdt.

  • interne en externe communicatie van het sportcentrum versterken (website, nieuwsbrieven, communicatieplan bv.)
  • organisatorische en logistieke ondersteuning bieden aan de leiding van het centrum
  • contacten met de externe partners versterken
  • fundraising ondersteunen
  • basketballessen en trainingen begeleiden of organiseren voor jongeren
  • naschoolse activiteiten opzetten voor deze jongeren
  • sensibiliserende daguitstappen met en voor deze jongeren organiseren
  • groepsgesprekken over maatschappelijke thema’s opzetten voor deze jongeren

  waar woon je?

  In een gastgezin in de lokale gemeenschap of in de basketbalschool.

 • MBour: Re-integratie van jongeren in nianing

  Wat gebeurt er?

  • Re-integratiecentrum voor jongens met een problematische opvoedingssituatie die geplaatst werden door de jeugdrechter
  • De jongens krijgen algemeen onderwijs of een technische vakopleiding en volgen daarnaast socio-educatieve, sportieve en culturele activiteiten

  wat kan jij doen?

  • meewerken aan of opzetten van socio-educatieve, sportieve en culturele activiteiten
  • vormingen en alfabetiseringscursus geven
  • psycho-sociale begeleiding van de jongeren

  waar woon je?

  In een gastgezin in de lokale gemeenschap.

 • Louga: werken met kinderen en jongeren

  Organisatie met verschillende projecten gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden van vnl. kinderen en jongeren.

  wat gebeurt er?

  • cultureel centrum: ontmoetingsplaats voor kunst en cultuur waar verschillende culturele activiteiten georganiseerd worden en ook workshops en opleidingen gegeven worden (djembé, dans, batik...)
  • begeleiding van jonge artiesten, concerten en sensibiliseringscampagnes
  • verschillende scholen (kleuter, lager en secundair)
  • opleidingscentrum waar jonge meisjes een beroepsopleiding kunen volgen
  • poste de santé en kraamkliniek
  • sociaal centrum waar psycho-sociale ondersteuning geboden wordt aan meisjes

  wat kan jij doen?

  • ondersteunen van de activiteiten in het cultureel centrum
  • meehelpen in de scholen
  • ondersteunen van het medisch team in de poste de santé en de kraamkliniek
  • vormingen en sensibiliseringsactiviteiten (mee) opzetten en evalueren
  • diverse programma's mee opzetten en ondersteunen
  • psychosociale ondersteuning bieden (met behulp van een tolk)

  waar woon je?

  In een gastgezin in de lokale gemeenschap.

 • Mboro: werken met kinderen en jongeren

  NGO opgericht door de scouts met als doel levensomstandigheden van kinderen, jongeren en kwetsbare gemeenschappen te verbeteren.

  wat gebeurt er?

  • vormingen in scholen over IT, grensoverschrijdend gedrag, leerlingenraden
  • centrum (school) voor kwetsbare kinderen van 5 tot 15 jaar (talibé-kinderen, kinderen uit arme gezinnen, kinderen met een beperking)
  • begeleiding en vorming met als doel hen opnieuw in het reguliere onderwijs te integreren.
  • project ter ondersteuning van kinderen met een beperking in hun schoolse en familiale context
  • opleidingscentrum voor jongeren die een technisch beroep willen leren. Dit centrum organiseert verschillende praktische cursussen voor deze jongeren, zoals auto's maken, houtbewerking, pottenbakken, metaalbewerking, kappersvak, naaien, enz.
  • gemeenschapsradio voor duurzame ontwikkeling gericht op sensibiliseren en informeren van de bevolking . De radio zendt uit over verschillende sociale thema's zoals gezondheid, onderwijs en milieu. De plaatselijke jeugd heeft ook inspraak.

   

  wat kan jij doen?

  • meehelpen in de scholen
  • ondersteunen van het (para)medisch team bij de follow-up van kinderen met een beperking
  • vormingen mee opzetten, geven, evalueren
  • meewerken op de radio
  • diverse programma's mee opzetten en ondersteunen

  waar woon je?

  In een gastgezin in de lokale gemeenschap.

 • broken image

  het vrijwilligerswerk van 6 maanden vormt je stage binnen de advanced bachelor global citizenship and development

 • Fissel: werken in landelijke gemeenschappen

  Wat gebeurt er?

  Lokale Senegalese NGO die boeren begeleidt in meer dan 100 broussedorpen.

  • calebas de solidarité: sociaal zekerheidssysteem tussen verschillende gezinnen
  • groepsaankopen van landbouw- en consumptiegoederen
  • vormingen omtrent duurzame landbouw, eerlijke prijzen, recht op land, verspilling van middelen

  wat kan jij doen?

  • meewerken met de animatoren
  • projectmatig werken aanscherpen
  • nieuwe ideeën aanbrengen
  • onderzoekswerk

  waar woon je?

  In een gastgezin in de lokale gemeenschap.

 • senegal -

  Dakar: centre de santé

  wat gebeurt er?

  • toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen, ook de armsten
  • centre de santé met verschillende afdelingen (volwassenen, kinderen, verloskunde, dermatologie…)
  •  consultaties, wondverzorging en operaties

  wat kan jij doen?

  • meehelpen bij de verzorging, de vaccinaties, het operatiekwartier, het verloskwartier…
  • meehelpen in het labo of de apotheek

  waar woon je?

  In een gastgezin in de lokale gemeenschap.

 • Senegal -

  tambacounda: vereniging van bananenboeren

  wat gebeurt er?

  • verbetering en commercialisering van de productie van bananen
  • verhogen van de inkomenszekerheid en levensstandaard in de dorpen
  • verlenen van microkredieten

  wat kan jij doen?

  • mee nadenken over en onderzoek verrichten naar hoe de verschillende strategische doelstellingen bereikt kunnen worden

  • verbeteren van de productie en de commercialisering van de producten

  • de organisatie helpen om meer structuur te verkrijgen en efficiënter te werken
  • marktonderzoek voeren
  • de micro-kredieten opvolgen

  waar woon je?

  In een gastgezin in de lokale gemeenschap.

 • tambacounda: integrale ontwikkeling van de armste bevolking

  wat gebeurt er?

  • watervoorziening, watersanitatie en hygiëne
  • basisgezondheidszorg (preventie van veel voorkomende ziektes zoals bv. malaria en diarree)
  • voedselzekerheid
  • vorming over duurzame en gezonde voeding
  • vermindering van moeder-en kindersterfte  ondermeer via pre-natale consultaties
  • begeleiding bij kleinschalige landbouw (tuinbouw, kweken van kleinvee, ..)
  • alfabetisering van jongeren die niet naar school gaan

  wat kan jij doen?

  • meewerken met de animators en onderzoek verrichten naar hoe de verschillende strategische doelstellingen bereikt kunnen worden
  • werken rond voedselzekerheid
  • werken rond preventieve gezondheidszorg
  • werken rond watervoorzieningen

  waar woon je?

  In een gastgezin in de lokale gemeenschap.

 • Tambacounda: regionaal ziekenhuis

  Wat gebeurt er?

  groot regionaal ziekenhuis met 215 bedden en verschillende afdelingen, onder andere:

  • pediatrie
  • materniteit
  • spoedgevallen
  • chirurgie
  • algemene geneeskunde
  • orthopedie

  wat kan jij doen?

  Afhankelijk van je vooropleiding (verpleegkundige, vroedkundige, laborante, diëtiste, apotheek…)

  • meehelpen bij de verzorging, de vaccinaties, het operatiekwartier, het verloskwartier
  • meehelpen in het labo of de apotheek

  waar woon je?

  In een gastgezin in de lokale gemeenschap.

 • senegal in vogelvlucht

  broken image

  natuur

  Van Sahel naar tropische wouden

  Senegal is een vlak en laag gelegen land. Het noorden, midden en oosten bestaan uit eindeloze vlaktes en savannes met statige baobabs. Het zuiden is zeer groen met (mangrove)bossen en prachtige bloemen.

  broken image

  Gastvrijheid

  Het land van de 'teranga'!

  = enorme gastvrijheid

  Senegal heeft een warme en mooie bevolking die buitenlanders hartelijk verwelkomt. Senegalesen zijn ongetwijfeld één van de meest gastvrije volkeren ter wereld!
   

  broken image

  bevolking

  Fiere, jonge en zeer gelovige bevolking

  Senegalezen dragen veel zorg voor hun uiterlijk. Vrouwen zijn nog dikwijls à la Sénégalaise gekleed en besteden uren aan hun kapsel. Senegal heeft een heel jonge bevolking. Meer dan 60% van de Senegalezen is jonger dan 25.

  broken image

  Religie

  Zeer gelovige bevolking

  94 % van de Senegalezen is moslim, maar van extremisme is er geen sprake. In tegendeel, moslims en katholieken zijn enorm tolerant naar elkaar toe. Alle Senegalezen zijn ook enorm bijgelovig.

  broken image

  toerisme

  Veel couleur local

  Senegal heeft een goed uitgebouwde toeristische infrastructuur met mooie stranden, schitterende natuurparken en afwisselende landschappen.

  En een goed uitgebouwd openbaar vervoer.

  broken image

  welvaart

  Overlevings-economie

  Senegal is één van de armste landen ter wereld. Meer dan de helft van de bevolking leeft in armoede. 50% is werkloos waardoor veel Senegalezen trachten te overleven via de informele sector.

 • wonen

  Je woont samen met de Senegalezen. In een gezin met kinderen, samen met andere jongeren, met een alleenstaande moeder,... Je bevindt je in de steden of dorpen waar je stage loopt, niet in toeristische of upper class gebieden. Zo leer je de taal, leg je sociale contacten en integreer je gemakkelijker.

  leven

  Stage omvat meer dan deelname aan het project. De plaatselijke feestdagen meevieren, reizen om de hele familie te leren kennen, andere ontwikkelingsprojecten bezoeken... Het maakt allemaal deel uit van de culturele onderdompeling.

  werken

  Je werkt 30u per week mee in het project als vrijwilliger. Daarnaast krijg je tijd om te werken aan je Bachelorproef en andere schoolopdrachten. Die werk je uit met participatie van de mensen van je vrijwilligersproject en de gemeenschap.

 • schrijf je in

  academiejaar 2024-2025

  3

  ontmoet ons

  We maken een afspraak en bepalen samen met jou welk project best bij je past.

  4

  it's a match!

  Je krijgt definitief een vrijwilligersproject toegewezen.

  5

  it's a match!

  Je krijgt definitief een vrijwilligersproject toegewezen.