• stages in het buitenland: senegal

 • projecten in Senegal

  stages Tambacounda

  Rustige warme stad

  Werken in een vereniging van lokale bananenproducenten, meedraaien in een NGO die werkt rond basisbehoeften of in een groot regionaal ziekenhuis.

  kaolack

  Echte Senegalese stad in het hart van het aardnotenbekken

  Projecten met vrouwenemancipatie, gemeenschapsontwikkeling, solidaire economie en afvalverwerking.

  dakar

  Werken in een buitenwijk van Dakar

  In een centre de santé kunnen studenten met een medische achtergrond stage lopen.

  mboro

  Volgens de scouts filosofie

  In een lokale NGO opgericht door de scoutsvereniging kan je als vrijwilliger aan de slag in educatieve en vormingsprojecten of bij de lokale radio.

  mboUR

  Le Petite Côte

  In het toeristische centrum van Senegal kan je vrijwilligerswerk doen in een integratiecentrum voor jongens met een problematische opvoedingssituatie.

  FISSEL

  Landelijke omgeving

  Werken met lokale boeren in een zeer landelijke omgeving.

 • Senegal -

  tambacounda: vereniging van bananenboeren

  wat gebeurt er?

  • verbetering en commercialisering van de productie van bananen
  • verhogen van de inkomenszekerheid en levensstandaard in de dorpen
  • verlenen van microkredieten

  wat kan jij doen?

  • mee nadenken over en onderzoek verrichten naar hoe de verschillende strategische doelstellingen bereikt kunnen worden

  • verbeteren van de productie en de commercialisering van de producten

  • de organisatie helpen om meer structuur te verkrijgen en efficiënter te werken
  • marktonderzoek voeren
  • de micro-kredieten opvolgen

  waar woon je?

  In een gastgezin in de lokale gemeenschap.

 • tambacounda: integrale ontwikkeling van de armste bevolking

  wat gebeurt er?

  • watervoorziening, watersanitatie en hygiëne
  • basisgezondheidszorg (preventie van veel voorkomende ziektes zoals bv. malaria en diarree)
  • voedselzekerheid
  • vorming over duurzame en gezonde voeding
  • vermindering van moeder-en kindersterfte  ondermeer via pre-natale consultaties
  • begeleiding bij kleinschalige landbouw (tuinbouw, kweken van kleinvee, ..)
  • alfabetisering van jongeren die niet naar school gaan

  wat kan jij doen?

  • meewerken met de animators en onderzoek verrichten naar hoe de verschillende strategische doelstellingen bereikt kunnen worden
  • werken rond voedselzekerheid
  • werken rond preventieve gezondheidszorg
  • werken rond watervoorzieningen

  waar woon je?

  In een gastgezin in de lokale gemeenschap.

 • Tambacounda: regionaal ziekenhuis

  Wat gebeurt er?

  groot regionaal ziekenhuis met 215 bedden en verschillende afdelingen, onder andere:

  • pediatrie
  • materniteit
  • spoedgevallen
  • chirurgie
  • algemene geneeskunde
  • orthopedie

  wat kan jij doen?

  Afhankelijk van je vooropleiding (verpleegkundige, vroedkundige, laborante, diëtiste, apotheek…):

  • meehelpen bij de verzorging, de vaccinaties, het operatiekwartier, het verloskwartier
  • meehelpen in het labo of de apotheek

  waar woon je?

  In een gastgezin in de lokale gemeenschap.

 • Kaolack: Werken in een vrouwenvereninging

  wat gebeurt er?

  • bevordering en verdediging van de rechten van vrouwen en meisjes
  • geweld tegen vrouwen en meisjes verminderen
  • ontwikkeling van leiderschap van vrouwen en meisjes op sociaal-cultureel, politiek en economisch vlak
  • vrouwen en meisjes toegang bieden tot middelen via microkredieten

  wat kan jij doen?

  • sensibilisering en vorming omtrent vrouwenrechten via causeries, theatervoorstellingen, deelname aan debatten, symposia, radio-uitzendingen
  • meewerken in het onthaalpunt voor  mishandelde vrouwen, psycho-sociale en juridische ondersteuning bieden
  • meewerken in de mutualiteiten en micro-kredietinstellingen
  • vorming van vrouwengroepen over beheer en beleid van micro-ondernemingen
  • alfabetiseringscursussen voor meisjes en vrouwen
  • interne en externe communicatie van de NGO verbeteren en versterken (website, nieuwsbrieven, communicatieplan bv.)

  waar woon je?

  In een gastgezin in de lokale gemeenschap.

 • kaolack: werken aan duurzame ontwikkeling

  wat gebeurt er?

  Senegalese NGO die sociaal-economische projecten ondersteunt in verschillende wijken. Hun doelgroep bestaat vooral uit jongeren en vrouwen.

   

  • burgerzin creëren door sensibilisering (bv. rond het sorteren van afval ) 
  • lokale economie
  • milieu
  • gezondheid
  • politiek
  • goed bestuur

   

  wat kan jij doen?

  • verbeteren van de interne en externe communicatie en bekendmaken van de NGO
  • ICT-vormingen organiseren voor stafleden en vrijwilligers
  • begeleiden van lokale micro-projecten (bv. calebas de solidarités)
  • meewerken aan het project rond compostering en afvalverwerking
  • samen met een animator aan sensibilisering doen in de de verschillende wijken

  waar woon je?

  In een gastgezin in de lokale gemeenschap.

 • senegal -

  Dakar: centre de santé

  wat gebeurt er?

  • toegankelijke gezondheidszorg voor iedereen, ook de armsten
  • centre de santé met verschillende afdelingen (volwassenen, kinderen, verloskunde, dermatologie…)
  •  consultaties, wondverzorging en operaties

  wat kan jij doen?

  • meehelpen bij de verzorging, de vaccinaties, het operatiekwartier, het verloskwartier…
  • meehelpen in het labo of de apotheek

  waar woon je?

  In een gastgezin in de lokale gemeenschap.

 • Mboro: werken met kinderen en jongeren

  wat gebeurt er?

  NGO opgericht door de scouts met als doel levensomstandigheden van kinderen, jongeren en kwetsbare gemeenschappen te verbeteren.

  • vormingen in scholen over IT, grensoverschrijdend gedrag, leerlingenraden
  • inclusieve lagere en kleuterschool voor kinderen die niet (meer) naar het reguliere onderwijs kunnen
  • technische vakschool: hout- en metaalbewerking, pottenbakken
  • gemeenschapsradio gericht op sensibiliseren en informeren van de bevolking

   

  wat kan jij doen?

  • meehelpen in de scholen
  • vormingen mee opzetten, geven, evalueren
  • meewerken op de radio
  • diverse programma's mee opzetten en ondersteunen

  waar woon je?

  In een gastgezin in de lokale gemeenschap.

 • MBour: Re-integratie van jongeren

  Wat gebeurt er?

  • re-integratiecentrum voor jongens met een problematische opvoedingssituatie die geplaatst werden door de jeugdrechter
  • de jongens krijgen algemeen onderwijs of een technische vakopleiding en volgen daarnaast socio-educatieve, sportieve en culturele activiteiten

  wat kan jij doen?

  • meewerken aan of opzetten van socio-educatieve, sportieve en culturele activiteiten
  • vormingen en alfabetiseringscursus geven
  • psycho-sociale begeleiding van de jongeren

  waar woon je?

  In een gastgezin in de lokale gemeenschap.

 • Fissel: werken in landelijke gemeenschappen

  Wat gebeurt er?

  Lokale Senegalese NGO die boeren begeleidt in meer dan 100 broussedorpen.

  • calebas de solidarité: sociaal zekerheidssysteem tussen verschillende gezinnen
  • groepsaankopen van landbouw- en consumptiegoederen
  • vormingen omtrent duurzame landbouw, eerlijke prijzen, recht op land, verspilling van middelen

  wat kan jij doen?

  • meewerken met de animatoren
  • projectmatig werken aanscherpen
  • nieuwe ideeën aanbrengen
  • onderzoekswerk

  waar woon je?

  In een gastgezin in de lokale gemeenschap.

 • het vrijwilligerswerk van 6 maanden vormt je stage binnen de Banaba global citizenship and development

 • senegal in vogelvlucht

  natuur

  Van Sahel naar tropische wouden

  Senegal is een vlak en laag gelegen land. Het noorden, midden en oosten bestaan uit eindeloze vlaktes en savannes met statige baobabs. Het zuiden is zeer groen met (mangrove)bossen en prachtige bloemen.

  Gastvrijheid

  Het land van de 'teranga'!

  = enorme gastvrijheid

  Senegal heeft een warme en mooie bevolking die buitenlanders hartelijk verwelkomt. Senegalesen zijn ongetwijfeld één van de meest gastvrije volkeren ter wereld!
   

  bevolking

  Fiere, jonge en zeer gelovige bevolking

  Senegalezen dragen veel zorg voor hun uiterlijk. Vrouwen zijn nog dikwijls à la Sénégalaise gekleed en besteden uren aan hun kapsel. Senegal heeft een heel jonge bevolking. Meer dan 60% van de Senegalezen is jonger dan 25.

  Religie

  Zeer gelovige bevolking

  94 % van de Senegalezen is moslim, maar van extremisme is er geen sprake. In tegendeel, moslims en matholieken zijn enorm tolerant naar elkaar toe. Alle Senegalezen zijn ook enorm bijgelovig.

  toerisme

  Veel couleur local

  Senegal heeft een goed uitgebouwde toeristische infrastructuur met mooie stranden, schitterende natuurparken en afwisselende landschappen.

  En een goed uitgebouwd openbaar vervoer.

  welvaart

  Overlevings-economie

  Senegal is één van de armste landen ter wereld. Meer dan de helft van de bevolking leeft in armoede. 50% is werkloos waardoor veel Senegalezen trachten te overleven via de informele sector.

 • wonen

  Je woont samen met de Senegalezen. In een gezin met kinderen, samen met andere jongeren, met een alleenstaande moeder,... Je bevindt je in de steden of dorpen waar je stage loopt, niet in toeristische of upper class gebieden. Zo leer je de taal, leg je sociale contacten en integreer je gemakkelijker.

  leven

  Stage omvat meer dan deelname aan het project. De plaatselijke feestdagen meevieren, reizen om de hele familie te leren kennen, andere ontwikkelingsprojecten bezoeken... Het maakt allemaal deel uit van de culturele onderdompeling.

  werken

  Je werkt 30u per week mee in het project als vrijwilliger. Daarnaast krijg je tijd om te werken aan je Bachelorproef en andere schoolopdrachten. Die werk je uit met participatie van de mensen van je vrijwilligersproject en de gemeenschap.

 • schrijf je in

  academiejaar 2022-2023

  3

  ontmoet ons

  We maken een afspraak en bepalen samen met jou welk project best bij je past.

  4

  it's a match!

  Je krijgt definitief een vrijwilligersproject toegewezen.